ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

ปล. สินค้าที่จำหน่ายหน้าร้านและพัศดุธรรมดา ไม่นำมาลงครับ

วันที่จัดส่งสินค้า เลขที่จัดส่งสินค้า ประเภท
14/01/2019 EW135604614TH EMS TH
11/01/2019 RB470948716TH REG TH
07/01/2019 RB513351335TH REG TH
06/01/2019 RC213583257TH REG TH
06/01/2019 RC213583265TH REG TH
02/01/2019 EW135603450TH EMS TH
02/01/2019 EW135603477TH EMS TH
28/12/2018 EW603468156TH EMS TH
20/12/2018 RB516568760TH REG TH
10/12/2018 EV900831997TH REG TH
02/12/2018 RC759994456TH REG TH
02/12/2018 PC057533506TH POS TH
29/11/2018 EW135601269TH EMS TH
24/11/2018 RC759930985TH REG TH
05/11/2018 EV342081493TH EMS TH
23/09/2018 EV341552001TH EMS TH
23/09/2018 EV341552015TH EMS TH
15/09/2018 EV482612728TH EMS TH
01/09/2018 RC123493709TH REG TH
01/09/2018 RC123493712TH REG TH
26/08/2018 PC057860381TH POS TH
06/05/2018 EV340758636TH EMS TH
07/04/2018 PC058186476TH POS TH
04/03/2018 RM126087188TH REG TH
07/02/2018 RB162565107TH REG TH
06/02/2018 RB476482887TH REG TH
06/02/2018 RB476482895TH REG TH
05/02/2018 RB162564849TH REG TH
04/02/2018 RB463117324TH REG TH
04/02/2018 EU033366260TH EMS TH
03/02/2018 RM497555810TH REG TH
01/02/2018 EU139523111TH EMS TH
30/01/2018 RB476462383TH REG TH
29/01/2018 RB476488258TH REG TH
29/01/2018 RB476488244TH REG TH
29/01/2018 RB476488235TH REG TH
29/01/2018 EU139504130TH EMS TH
10/01/2018 EU139344628TH EMS TH
08/01/2018 RB186455300TH REG TH
05/12/2017 EU174958225TH EMS TH
26/11/2017 EU286252199TH EMS TH
26/11/2017 PB959157232TH POS TH
25/10/2017 EU293090165TH EMS TH
27/09/2017 RM239641513TH REG TH
09/09/2017 ER592165191TH EMS TH
06/09/2017 RM434017672TH REG TH
03/09/2017 ET514361475TH EMS TH
02/09/2017 ER592140708TH EMS TH
19/08/2017 ER592106468TH EMS TH
19/08/2017 ER592106471TH EMS TH
31/07/2017 ET081336325TH EMS TH
19/07/2017 RM146939619TH REG TH
15/07/2017 PB959287127TH NOR TH
02/07/2017 ER771798675TH EMS TH
02/07/2017 RL741650441TH REG TH
25/06/2017 ER771755692TH EMS TH
13/06/2017 EQ532336954TH EMS TH
11/06/2017 ER771191996TH EMS TH
11/06/2017 RL741587205TH REG TH
10/06/2017 ER771203323TH EMS TH
10/05/2017 ER771706073TH EMS TH
02/05/2017 ER834643332TH EMS TH
01/05/2017 RL741205674TH REG TH
28/04/2017 ER377876684TH EMS TH
08/04/2017 ER772103193TH EMS TH
04/03/2017 ER771411737TH EMS TH
27/02/2017 EP731120625TH EMS TH
26/02/2017 ER771374169TH EMS TH
13/02/2017 RL402750855TH REG TH
05/02/2017 ER377432385TH EMS TH
29/01/2017 ER377403675TH EMS TH
28/01/2017 RK796545709TH REG TH
22/01/2017 ER337041355TH EMS TH
15/01/2017 ER337027367TH EMS TH
07/01/2017 ER336960440TH EMS TH
07/01/2017 ER336960436TH EMS TH
27/12/2016 ER337176746TH EMS TH
10/12/2016 RL403227512TH REG TH
14/11/2016 RL041919892TH REG TH
14/11/2016 RL041919901TH REG TH
10/11/2016 ER246242264TH EMS TH
16/10/2016 ER183596158TH EMS TH
16/10/2016 ER183596161TH EMS TH
25/09/2016 EQ467069403TH EMS TH
25/09/2016 EQ467069417TH EMS TH
21/09/2016 EP956832018TH EMS TH
11/09/2016 EP798607817TH EMS TH
10/09/2016 EQ837506145TH EMS TH
31/08/2016 EQ784561032TH REG TH
27/08/2016 RK799092945TH REG TH
21/08/2016 EP798663592TH EMS TH
21/08/2016 RJ595164411TH REG TH
01/08/2016 EQ784069830TH EMS TH
09/07/2016 RK356763673TH EMS TH
26/06/2016 EP800571680TH EMS TH
14/06/2016 EQ533395392TH EMS TH
11/06/2016 RK323635098TH REG TH
04/06/2016 EP629255670TH EMS TH
31/05/2016 RK480849267TH REG TH
29/05/2016 EP800503000TH EMS TH
28/05/2016 EP629560802TH EMS TH
22/05/2016 EP145540808TH EMS TH
06/05/2016 EP629243393TH EMS TH
06/05/2016 RK324126715TH REG TH
02/05/2016 RK068660219TH REG TH
24/04/2016 RK068639366TH REG TH
18/04/2016 RK190939159TH REG TH
17/04/2016 RK068645485TH REG TH
06/04/2016 EN646468215TH EMS TH
05/04/2016 RK191491865TH REG TH
28/03/2016 EP730949115TH EMS TH
27/03/2016 RJ510458514TH REG TH
19/03/2016 RJ777681176TH REG TH
07/03/2016 RK191014472TH REG TH
28/02/2016 EP679912793TH EMS TH
28/02/2016 RJ777852366TH REG TH
06/02/2016 RJ586249737TH REG TH
31/01/2016 RJ596081713TH REG TH
30/01/2016 RJ596081109TH REG TH
30/01/2016 EP145990815TH EMS TH
16/01/2016 RJ777823166TH REG TH
01/12/2015 EL093634215TH EMS TH
30/11/2015 RJ357924893TH REG TH
23/11/2015 RJ807974520TH REG TH
14/11/2015 RJ583422691TH REG TH
10/11/2015 EN217070536TH EMS TH
08/11/2015 RJ583368372TH REG TH
03/11/2015 EN893971064TH EMS TH
01/11/2015 EP030012325TH EMS TH
31/10/2015 EN896918831TH EMS TH
15/10/2015 EN481263411TH EMS TH
10/10/2015 EN896798303TH EMS TH
10/10/2015 EN896798294TH EMS TH
07/10/2015 EN481217947TH EMS TH
04/10/2015 EN896713339TH EMS TH
29/09/2015 RX079688544TH REG TH
06/09/2015 EN179341770TH EMS TH
03/09/2015 RX067069124TH REG TH
29/08/2015 EN359902140TH EMS TH
22/08/2015 RJ358077810TH REG TH
12/08/2015 RJ511081940TH REG TH
11/08/2015 EC084576024TH EMS TH
09/08/2015 EN560019192TH EMS TH
09/08/2015 RJ204392435TH REG TH
09/08/2015 EN560019189TH EMS TH
04/08/2015 RX076754655TH REG TH
03/08/2015 EX113468979TH EMS TH
01/08/2015 EN359700111TH EMS TH
27/07/2015 EN560105523TH EMS TH
21/07/2015 RJ305202475TH REG TH
19/07/2015 EN560081835TH EMS TH
18/07/2015 EN560081433TH EMS TH
14/07/2015 EX113430576TH EMS TH
14/07/2015 EX113430580TH EMS TH
11/07/2015 RJ071504845TH REG TH
04/07/2015 EN547543017TH EMS TH
03/07/2015 RX076668038TH REG TH
02/07/2015 EL910587727TH EMS TH
28/06/2015 EN359556159TH EMS TH
28/06/2015 RJ204449475TH REG TH
28/06/2015 RJ071279668TH REG TH
28/06/2015 EN179305857TH EMS TH
21/06/2015 EN179297489TH EMS TH
19/06/2015 RJ193310521TH REG TH
19/06/2015 RJ193310535TH REG TH
16/06/2015 EL910607143TH EMS TH
07/06/2015 RJ204402711TH REG TH
07/06/2015 EN080409247TH EMS TH
07/06/2015 RJ145722624TH REG TH
05/06/2015 EL910816827TH EMS TH
04/06/2015 EL910692022TH EMS TH
04/06/2015 EL910692036TH EMS TH
03/06/2015 RH783180749TH REG TH
01/06/2015 EN179253695TH EMS TH
01/06/2015 EN179253704TH EMS TH
01/06/2015 RJ203855905TH REG TH
30/05/2015 EN080360274TH REG TH
23/05/2015 RI790607626TH REG TH
05/05/2015 RJ203777576TH REG TH
04/05/2015 RJ203774243TH REG TH
02/05/2015 EL702256904TH EMS TH
28/04/2015 EL765404649TH EMS TH
27/04/2015 EN079435960TH EMS TH
27/04/2015 EN079435973TH EMS TH
23/04/2015 RI279307935TH REG TH
20/04/2015 RI279305302TH REG TH
19/04/2015 RJ203759294TH REG TH
08/04/2015 EN817053931TH EMS TH
06/04/2015 RJ203748549TH REG TH
29/03/2015 EN079204728TH EMS TH
28/03/2015 EN079206043TH EMS TH
19/03/2015 EN817000868TH EMS TH
18/03/2015 EN816981815TH EMS TH
12/03/2015 RI875280986TH REG TH
10/03/2015 RI875284387TH REG TH
10/03/2015 EN816952160TH EMS TH
08/03/2015 EL813731323TH EMS TH
23/02/2015 EL765695062TH EMS TH
20/02/2015 EL765690309TH EMS TH

0 Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

อัพเดทครั้งล่าสุด

04 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:19

หมวดหมู่สินค้า

ตะกร้าสินค้า